Rantau

Ralat Laporan HMI

Ada kalimat yang tidak tepat dalam laporan yang berjudul, Rombongan HMI Makassar Diinapkan di PKM UR. Laporan ini dimuat pada 23 November 2015. ...